Açaí Natural

HomeSorbetsAçaí Natural

Açaí Natural

16 x 125ml | 6 x 900ml | 2 x 5000ml

Category:
Description

Description

Gluten-free Açaí sorbet with a high percentage of organic açaí pulp.

Nutritional Table (per 100 g)

Energy – 510Kj / 120kcal

Lipids – 1,3g, of which saturates – 0,4g

Carbohydrates – 26g, of which sugars – 15g

Fiber – 0,7g

Proteins – 0,4g

Salt – 0,04g

Units per box

16 x 125ml | 6 x 900ml | 2 x 5000ml

Additional information

Additional information

Volume

2 x 5000 ml, 6 x 900 ml, 16 x 125 ml

Unit price

125 ml – 2,50 €
900 ml – 10,50 €
5000 ml – 55,00 €

Unit Weight

125ml – 0,113 kg
900 ml – 0,957 kg
5000 ml – 5,05 kg

Box Weight

125 ml – 1.808 kg
900 ml – 5.742 kg
5000 ml – 10.1 kg